• traktorki chińskie

MITSUBISHI

Mitsubishi MT146
Cena brutto 15.500 zł
Cena netto 12.602 zł
Cena brutto 0 zł
Cena netto 0 zł
mitsubishi mt165
Cena brutto 15.900 zł
Cena netto 12.927 zł
Mitsubishi MT246
Cena brutto 21.500 zł
Cena netto 17.480 zł